You are here: Home >Archive for Sierpień, 2014

Systematyczne oszczędzanie

W przypadku, gdy co miesiąc jesteśmy w stanie odłożyć co nieco z naszej wypłaty ponad codzienne wydatki, warto pomyśleć o planach systematycznego oszczędzania. Systematyczne oszczędzanie polega na regularnym wpłacaniu określonej kwoty na nasze osobiste konto, na którym nasze środki są w odpowiedni sposób oprocentowane, dzięki czemu zarabiają dla nas dodatkowe złotówki w postaci odsetek. Należy […]

Comments0

Koszty uzyskania przychodu

Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa polega na ponoszeniu kosztów i strat w celu osiągnięcia przychodów i zysków. Nie ma innego drogi do osiągnięcia przychodów finansowych, jak poniesienie w tym celu kosztów w odpowiedniej wysokości. Koszty uzyskania przychodu są to koszty określone odpowiednią ustawą, na podstawie których jednostce gospodarczej przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od należnego oraz […]

Comments0

Finanse osobiste

Finanse osobiste obejmują wszystkie prywatne wydatki i dochody, które dokonywane są przez  funkcjonujące na wolny rynku gospodarstwo domowe. Podstawowym źródłem dochodów gospodarstw domowych jest wynagrodzenie otrzymywane za wykonywaną pracę. Nie mniej jednak wiele rodzin otrzymuje także różnego rodzaju dodatki i zasiłki od państwa, w związku z ich wyjątkowo niekorzystną sytuacją. Źródłem dochodów takiego gospodarstwa mogą […]

Comments0

Podróże biznesowe

Gdy jesteśmy zatrudnieni w wielkiej, międzynarodowej korporacji, na pewno często zdarzają nam się propozycje wyjazdów na różnego rodzaju podróże biznesowe. Taka podróżą może być na przykład szkolenie, mające na celu rozwinięcie wiedzy i umiejętności pracowników w różnych zakresach np. finansów i podatków. Inne podróże biznesowe mają na celu spotkanie się z potencjalnym klientem i zainteresowanie […]

Comments0

Kredyty chwilówki

Wiele osób, które znalazły się w sytuacji podbramkowej, w której potrzebują danej kwoty pieniędzy na już, sięga po kredyty chwilówki. Kredyty chwilówki charakteryzują się tym, że udzielane są zazwyczaj na dość krótkie okresy czasu, przez co ich koszt nie jest aż tak wysoki. W zależności od polityki firmy udzielającej takiej pożyczki, są one udzielane osobom […]

Comments0

Notowania giełdowe

Osoby inwestujące w instrumenty finansowe na giełdzie, często muszą zwracać uwagę na ich notowania. Notowania giełdowe są to kursy wybranych papierów wartościowych, których wartość zmienia się podczas sesji giełdowej. Notowanie mówi o wartości danego instrumentu finansowego w określonej chwili, a więc o cenie, po której można taki instrument kupić i sprzedać. Dla inwestora posiadającego papiery […]

Comments0

Obrót bezgotówkowy

W celu zapewnienia sprawniejszego funkcjonowania elektronicznego systemu obrotu wprowadzony został obrót bezgotówkowy. Obrót bezgotówkowy polega na wykorzystaniu pieniądza elektronicznego, nie następuje tu faza materializacji pieniądza. Obrót bezgotówkowy dokonuje się głównie poprzez wykorzystanie kart płatniczych, zarówno kredytowych jak i debetowych oraz dokonywanie płatności za transakcje internetowe za pomocą polecenia przelewu. W dobie dzisiejszego rozwoju bankowości elektronicznej, […]

Comments0

Anioły biznesu

W przypadku, gdy masz konkretny pomysł na biznes, a niestety nie masz wystarczających środków aby go zrealizować, twoją szansą jest znalezienie osoby, która w twój pomysł zainwestuje, oczywiście za odpowiednią opłatą. Anioły biznesu są to więc osoby, które wykorzystują cudze pomysły, pomagają w ich realizacji od strony finansowej, a następnie czerpią z tego korzyści. Oczywiście […]

Comments0

Plany oszczędnościowe

W sytuacji, gdy ponad normalne, codzienne wydatki jesteśmy w stanie odłożyć jeszcze kilka groszy, warto pomyśleć o skonstruowaniu jakiegoś planu oszczędnościowego. Ma on na celu regularne oszczędzanie, które w dłuższym okresie czasu pozwoli nam na odłożenie kilku groszy na przyszłość, w końcu nigdy nie wiemy jak będą kształtować się nasze finanse w przyszłości. Założenie planu […]

Comments0

Kredyty inwestycyjne

Wiele osób pragnących rozpocząć własny biznes, musi włożyć to wiele środków finansowych, które nie zawsze są pod ręką. Dla takich osób bank przygotowały specjalną ofertę, jaką są kredyty inwestycyjne. Takie kredyty są udzielane osobą prowadzącym działalność gospodarczą, a także posiadającym dużą zdolność kredytową. Z uwagi na swój charakter są to raczej wysokie kredyty, zaciągane na […]

Comments0

Dotacje i subwencje

Wsparcie finansowe podmiotów gospodarczych ze strony państwa może odbywać się poprzez dotacje i subwencje. Są to szczególne formy zapomogi państwowej, która przysługuje podmiotom, które z różnych względów, nie tylko finansowych, znalazły się w gorszej sytuacji. Dotacje i subwencje przysługują jednostkom gospodarczym także w związku z ich planowanym rozwojem, który może okazać się opłacalny dla ogólnego […]

Comments0

Inwestorzy

Na rynku finansowym występują podmioty, które zajmują się obrotem instrumentami finansowymi. Takie osoby są nazywane inwestorami – angażują swoi własne lub obce środki w celu wygenerowania zysku i zwiększenia swojego bogactwa. Zazwyczaj celem inwestorów jest zwiększenie wartości instrumentów finansowych znajdujących się w ich portfelu, nie mniej jednak zarabiają oni także na spadkach poprzez tzw. krótką […]

Comments0

Wynagrodzenia i ekwiwalenty

W związku z wykonywaną pracą wszyscy pracownicy otrzymują odpowiednie wynagrodzenie. Należy pamiętać, że wynagrodzenie może przyjmować nie tylko formę finansową, wielu pracowników odbiera je także w formie materialnej, którą najczęściej określa się jako ekwiwalent wynagrodzenia. Ekwiwalentem najczęściej są produkty gotowe jednostki gospodarczej zatrudniającej pracowników, ich wartość najczęściej jest określana na podstawie wartości rynkowej wyrobu gotowego. […]

Comments0

Obligacje Skarbu Państwa

Jeżeli interesują nas tylko bezpieczne inwestycje, w związku z którymi nie powstaje duże ryzyko finansowe, powinniśmy zwrócić uwagę na obligacje Skarbu Państwa. Są to obligacje o znikomym poziomie ryzyka, są oparte o majątek kraju, co powoduje, że ryzyko niewypłacalności pojawia się tylko w momencie problemów finansowych państwa prowadzących do jego bankructwa, co raczej się nie […]

Comments0

Saldo i stan konta

Internetowe konto bankowe pozwala nam na dokładne zapoznanie się z rzeczywistym stanem naszych finansów. Na takim koncie pokazany jest wirtualny zapis posiadanych przez nas środków finansowych, którymi możemy dysponować w dowolny sposób, najczęściej dokonując płatności kartą debetową za zakupione dobra i usługi. Bardzo ważnym elementem każdego  konta internetowego jest saldo i stan konta. Stan konta […]

Comments0

Rodzaje inwestycji

Jeżeli posiadamy wystarczająco środków finansowych, warto zdecydować się na podjęcie jakiegoś rodzaju inwestycji. Wybór inwestycji nigdy nie jest łatwy, szczególnie ze względu na towarzyszące im ryzyko finansowe, a więc ryzyko utraty zainwestowanych środków. Podstawową klasyfikacją inwestycji jest ich podział na finansowe i rzeczowe. Inwestycje finansowe są to przede wszystkim papiery wartościowe, a więc instrumenty finansowe, […]

Comments0

Rynek pracy

Niemalże każda z osób funkcjonujących w gospodarce wolnorynkowej, zmuszona jest do codziennej pracy, z której otrzymywane wynagrodzenie pozwala poprawić stan finansowy i majątkowy całej rodziny. Wszystkie te osoby funkcjonują na jednym z rynków finansowych, który zwany jest rynkiem pracy. Rynek pracy to miejsce zetknięcia się osób poszukujących zatrudnienia z osobami proponującymi to zatrudnienie. Kwestię sporną […]

Comments0

Kryzysy finansowe

W ostatnich latach mieliśmy do czynienia ze znacznymi spadkami na niemalże wszystkich rynkach finansowych. Kiepska koniunktura rynku była wywołana kryzysem finansowym, który dotknął Stany Zjednoczone, a następnie rozprzestrzenił się na cały świat w 2007r. Nie był to jednak pierwszy kryzys, który dotknął nasza gospodarkę. Kryzysy finansowe pojawiają się na świecie co jakiś czas i bardzo […]

Comments0